KVKK

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “www.kastas.com.tr” adresinde yer alan tanıtıcı bilgileri inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz kurumsal web sitesi üzerinden iletişim bölümlerinde bilgi ve destek alma amaçlıbilgi formlarını doldurmanızsüreçlerinde işlenen “kimlik ve iletişim” kategorileri ile tarafınızca yapılacak açıklamada yer verebileceğiniz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

  • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler ile ilgili bilgi ve destek alma taleplerinizin gereği gibi yerine getirilebilmesi adına tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
  • İtiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
  • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
  • Olası hukuki ihtilaflarda tüm iletişim kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

  • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,
  • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,
  • Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki her türlü forma yapılan bilgi girişleri, sosyal medya, whatsapp vb. sosyal iletişim kanalları ile telefon araması ve e-mail yoluyla bilgi paylaşımı yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 e, f bendinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenecek kişisel veriler ise; kullanım/alışveriş alışkanlıklarınızın tespiti, segmente edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca tarafınızla iletişime geçilebilmesi ile bu anlamda e-posta gönderilebilmesi ve telefon araması yapılabilmesi amacıyla işlenmekte; aramalar ile gönderimlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinde olunan e-posta gönderim ve çağrı merkezi hizmeti veren şirketler, performans/pazarlama konusundadanışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “kastas.com.tr” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Atatürk Plastik OSB Mahallesi 3. Cadde No:5 Menemen İzmir” adresine yazılı olarak veya “[email protected]” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.